Seznam esencí pro zvířata

Řepík – Léčí psychické nebo fyzické utrpení či bolest skryté za vnějším vzhledem nebo chováním

Topol osika – léčí strach a obavy, jejichž příčina není známá – náhlou úzkost a nervozitu, která e projevuje chvěním, třesem, vzdycháním, funěním, pocením, močením, ustrašeným výrazem v očích, sklopenýma ušima a svěšeným ocasem, tím, že se zvíře vyhýbá společnosti.

Buk lesní – léčí netolerantnost

Zeměžluč – nedostatek asertivity, servilnost a slabou vůli

Rožec – nedostatek sebejistoty a sebedůvěry, nedostatek iniciativy, snahu získat pochvalu u ostatních, napodobování

Slíva třešňová – neovladatelné chování, nepříčetnost, nutkavé chování

Poupě jírovce – léčí ztrátu schopnosti učit se ze zkušenosti, opakování stále stejných chyb

Čekanka – léčí vlastnické chování, lpění a usilování o pozornost

Bílá lesní réva – roztržitost a nedostatek zájmu o momentální situaci

Plané jablko – léčí nečistotu, nákazu, otravu

Jilm – nepřiměřené chování

Hořec – snadnou ztrátu odvahy, malomyslnost, slabost po nemoci, nezájem o potravu

Hlodaš – léčí naprostou sklíčenost a beznaděj

Skotský vřes – hlasité dožadování se pozornosti a osamělost

Cesmína ostrolistá – podezřívavost, škodolibost a pomstychtivost

Zimolez kozí list – stesk po domově a obtížné přizpůsobení se novému prostředí

Habr – léčí slabost, neschopnost něco zvládnout v důsledku únavy a vyčerpání

Netýkavka žlázonosná – netrpělivost, podrážděnost a neochota spolupracovat

Modřím – ztráta sebedůvěry, váhavost, strach ze selhání

Kejklířka skvrnitá – strach ze známých věcí, stud, plachost

Hořčice divoká – deprese, které vznikají bez známé příčiny

Dub – léčí smířenost a nedostatek odolnosti a vytrvalosti u normálně silných a odvážných zvířat

Oliva – naprosté psychické a fyzické vyčerpání, mdloby

Skotská sosna – pocit viny a zkroušenosti

Červený kaštan – přehnaný strach a obavy o druhé a přehnaně ochranitelské postoje

Devaterník penízkový – extrémní strach a panika, naprostý děs

Voda z pramenů – nepoddajnost, napětí, potlačování

Chmerek roční – nejistota a nevyrovnanost

Snědek okoličnatý – léčí všechny podoby psychického, emočního nebo fyzického šoku

Jedlý kaštan – extrémní psychické i fyzické utrpení

Sporýš lékařský – přehnané nadšení a snažení, impulsivnost

Vinná réva – léčí dominanci, šikanování, teritoriální chování

Vlašský ořech – léčí obtíže s přizpůsobení se novým okolnostem

Žebratka bahenní – lhostejnost a rezervovanost

Bílý nebo koňský kaštan – roztržitost a nespavost

Sveřep větevnatý – léčí nedostatečné nasměrování

Planá nebo šípková růže – rezignace a apatie

Žlutá vrba – zlomyslnost a vzdorovitost

Krizová esence – má široké uplatnění, např. nehoda, šok, záchvat, kousnutí, poranění, nervozity, paralýzy, otravy, hadí uštknutí, náhlého zhroucení, torze, otevřených ran, před i po anestezii, zesláblá mláďata, do akvárií pro ryby, které se zdají být letargické nebo nemocné (1 kapka na 50 l vody), koně při cestování, návštěva kováře, návštěva veterináře, pomáhá uvolnit napětí atd.