STRACH

  • Kejklířka skvrnitá

Kdy užívat: Specifické, identifikovatelné strachy úzkosti. Lidé v negativních kejklířových stavech se bojí drsného a okolního světa, ale obvykle si nechávají svůj strach pro sebe. Často se bojí společenského styku a jsou schopni podniknout vše, aby se mu vyhnuli.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Kejklířka vám pomůže vzdorovat vašim obavám i úzkostem a vyrovnat se s nimi. Rovněž zlepší vaši schopnost porozumět ostatním, zejména těm se stejným problémem.

 

  • Jírovec  pleťový

Kdy užívat: Přehnané obavy o ostatní. To zahrnuje rovněž přehnanou péči a ochranitelský syndrom, pokud jste zřetelně nesobečtí. Máte tendenci neustále varovat děti, aby na sebe dávaly pozor.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Jírovec pleťový obnoví schopnost vyzařovat spíše pozitivní než negativní myšlenky a pocity. V případě nutnosti vám umožní zachovat si chladnou hlavu, takže budete mít situaci pod kontrolou jak duševně, tak fyzicky.

 

  • Topol osika

Kdy užívat: Vágní bezdůvodné strachy, náhlá úzkost útočící bez zjevného důvodu, noční můry které nedávají smysl, když se je snažíte vysvětlit.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pomůže zredukovat pocit strachu. Rovněž pomůže nastolit vnitřní uklidnění díky uvědomění si faktu, že existuje cosi významnějšího a pozitivnějšího k čemu se lze obrátit, což nám zprostředkuje pevnější kontakt s realitou.

 

  • Devaterník penízkovitý

Kdy užívat: Extrémní strach, hrůza, panika. Tyto nemusí být vždy racionální, ale každopádně jsou velmi reálné. Rovněž pokud jste pronásledováni strašidelnými sny, halucinacemi, nebo pokud trpíte náhle se objevující úzkostí při setkání s fyzickými nebo psychickými krizovými situacemi.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Devaterník penízkovitý byl Bachem popsán jako „lék nouze“, který rychle působí a přináší výsledky. Aby nás osvobodil od strachu, znásobí rezervy nervové energie a stimuluje vnitřní rezervy odvahy, podpoří přehoupnutí nálady od silně negativní k silně pozitivní.

 

  • Myrobalán třešňový

Kdy užívat: Strach ze ztráty sebekontroly nad vlastními činy a jejich následky, strach z ublížení sobě i jiným, sebevražedné myšlenky, nedostatek emocionální kontroly s projevy vzteku násilí a hysterie.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Myrobalán třešňový pomáhá zmobilizovat vnitřní rezervy mírumilovnosti, čímž vám pomůže omezit duševní  napětí charakteristické pro negativní  myrobalánový stav. Tím vám pomůže získat základní kontrolu nad pocity, návaly a výbuchy, které vás trápí.