PŘECITLIVĚLOST

  • Řepík lékařský

Kdy užívat: Vzrůstající obavy za veselou maskou; neschopnost sdílet obavy, úzkosti a problémy; vyhýbání se osamělosti a hledání útěchy ve společenských aktivitách; podceňování potíží při nemoci.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Řepík pomáhá relaxovat uvnitř, zlepšuje vaši schopnost jednat s problémy efektivněji. Je klíčem k nalezení vnitřního klidu a míru, takže můžete vidět svět s humorem a klidem mysli.

 

  • Zeměžluč lékařská

Kdy užívat: Nedostatek vůle odmítnou požadavky ostatních; pasivita, chabá vůle; nechat se sebou jednat jako s kusem hadru; nedostatek schopnosti stát za svou pravdou; potlačování vlastních práv a potřeb.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Zeměžluč vám pomůže dát se dohromady, když to potřebujete, a poznat, kdy dát a kdy ne. Upevněním vlastní osobnosti zjistíte, že jste schopni stát za svou pravdou a svými potřebami. Poznáte, že jste to vy sami, kdo je zodpovědný za váš život.

 

 

  • Ořešák královský

Kdy užívat: Pokud nemůžete učinit změnu, zaběhnou se do nové rutiny, vyrovnat se s velkou změnou v životě a jejími důsledky, nebo držet se toho, co jste rozhodli udělat, při konfrontaci s protichůdnými názory a jinými rušivými vlivy.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pokud se potřebujete přizpůsobit změně za daných okolností, životního stylu prostředí, pak vám léčivo pomůže držet se svých rozhodnutí v okamžiku, kdy byla učiněna a stát za tím, pro co jste se rozhodli.

 

  • Cesmína obecná

Kdy užívat: Žárlivost, agresivita, podezřívavost, závist, pomstychtivost, nenávist.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Cesmína vám navrátí schopnost být štědrými a vyjadřovat lásku k ostatním. Pomůže vám převést se nad podezřívavost a žárlivost, což jsou negativní cesmínové emoce, které se stejně jako ostatní mohou projevit výlevy agresivních nálad – a dávat lásku, i když není naděje, že bude opětována.