NEDOSTATEK ZÁJMU

  • Plamének polní

Kdy užívat: Snění za bílého dne, neschopnost soustředit se, útěk před realitou; malý nebo žádný zájem o okolní svět, nedostatek vitality, zvýšená potřeba spánku, tendence omdlívat.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Lidé plaménku polního mají často umělecký talent a jsou tvořiví. Esence podporuje tyto tendence v rozvoji a rozkvětu. Umožní vám také zajímat se o okolní dění, o důležité věci, kterými můžete přispět do života jako celku. Jakmile bude vašim cílem zapojit se než raději stát mimo, získáte lepší porozumění aspektům svého života. Budete mistrem svých myšlenek a začnete si život užívat a žít ho naplno.

 

  • Zimolez kozí list

Kdy užívat: Neustálý pocit nostalgie; posedlé vzhlížení k minulosti a minulým úspěchům nebo štěstí; postrádání něčeho, co se nevrátí; neustálé odkazování na minulost a její zveličování; stesk po domově; pesimismus ohledně perspektiv přítomnosti a budoucnosti.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním léku vám pomůže žít v přítomnosti, i když zachováte spojení s minulostí. Získáte schopnost poučit se ze svých zkušeností, ale nebudete na nich posedle lpět.

 

  • Růže šípková

Kdy užívat: Pokud se nedaří najít zájem o život; nedostatek motivace; rezignace; zmeškávání příležitostí; odmítání snahy o změnu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence napomůže navrácení chuti do života. Skoncuje s pocity rezignace i s vaším smířením se s osudem.

 

  • Olivovník

Kdy užívat: Úplné duševní a fyzické vyčerpání; pocit opotřebovanosti a pocit, že vše vyžaduje příliš mnoho úsilí; hluboká vnitřní únava; velká potřeba spánku; neschopnost užít si každodenní život a jeho potěšení kvůli únavě.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence umožní zmobilizovat a obnovit vnitřní sílu a vitalitu. Jelikož budete schopni naslouchat svým vnitřním hlasům, zjistíte, že jste schopni vyrovnat se i s nejhoršími tlaky a požadavky.

 

  • Jírovec maďal

Kdy užívat: Přetrvávající obavy; vnitřní polemiky, které se zdají neřešitelné; neustálé se zabýváním se problémy a jejich příčinami; myšlenky, které se vracejí, i když vědomě děláte  vše proto, abyste je vypudili z mysli.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence vám pomůže zklidnit se a dosáhnou objektivního pohledu na to, co se děje ve vaší mysli. Zastaví neustálé vyrušování nežádoucími myšlenkami, obnoví schopnost soustředit se a umožní užívat si obnoveného klidu mysli. Rovněž budete schopni užívat silu svých myšlenek konstruktivně.

 

  • Hořčice polní

Kdy užívat: Pocit intenzivního smutku, melancholie a deprese, který přichází a odchází bez zjevného důvodu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Dlouhotrvající stabilita, přetrvávající štěstí a vnitřní klid, který se zdá neotřesitelný a nemůže být snadno zničen. Lidé, kteří užívali esenci, vám řeknou, že pocit, který vyvolává, připomíná probuzení z temného, těžkého snu a vykročení ke světlu na konci tunelu.

 

  • Pupeny jírovce maďalu

Kdy užívat: Pomalost v učení i z opakovaných chyb zkušeností; opakování stejných chyb; problémy se získáváním zkušeností; neschopnost těžit ze zkušeností ostatních; nepoučení se z lekcí minulosti.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence by vám mělo dodat schopnost analýzy a poučení se z událostí, činů a chování v minulosti. Umožní vám také odstup a získání nového pohledu na vaše vlastní zkušenosti i na zkušenosti ostatních.