KRIZOVÁ ESENCE

Snědek okoličnatý (na šok)
Devaterník penízkovitý (na hrůzu a paniku)
Plamének polní (na omdlévání a bezvědomí)
Netýkavka žláznatá (na duševní stres, napětí a neklid)
Myrobalán třešňový (na zoufalství a ztrátu sebekontroly)