BEZNADĚJ

  • Modřín opadavý

Kdy užívat: Nedostatek sebevědomí; očekávání selhání; nedostatek touhy zkoušet au spět; neschopnost spolehnout se na sebe; pocit, že nic, co dokážete se nemůže rovnat s tím, čeho dosáhnou ostatní.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Modřín vám zvedne sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti, dá vám schopnost překonat vlastní selhání a přijmout úspěch. Také vám dodá touhu zkoušet nové věci, místo abz jste nechali příležitosti unikat kvůli nedostatku sebevědomí.

 

  • Borovice lesní

Kdy užívat: Sebeobviňování; zaplavení pocity viny a bezcennosti; přebírání viny jiných; lpění na minulých chybách; neustálé analyzování vlastních skutků a shledávání neúspěchu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pokud jste v negativním borovicovém stavu, pak se topíte v moři viny. Užíváním borovicové esence vám pomůže dosáhnou břehů v bezpečí. Je záchranným pásem, který vám umožní postavit se chybám a omluvit se jedině tehdy, když jsou opravdu vaše.

 

  • Jilm

Kdy užívat: Dočasné pocity nepatřičnosti a nedostatek sebevědomí; zahlcenou odpovědností; návaly beznaděje a vyčerpání způsobené přílišným zatížením.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Jilm pomůže zotavit vaši sebedůvěru a dá vám vidět věci z nadhledu. Odpovědní, důvěryhodní a sebejistí budete moci přijmout břímě odpovědnosti, aniž byste se pod ním prohýbali. Navíc si budete jisti, že pomoc je na dosah, kdykoliv ji potřebujete.

 

  • Kaštanovník setý

Kdy užívat: Pocit melancholie, hluboká muka a beznaděj, přesvědčení, že jste dosáhli hranic své odolnosti; pocit zatracení a vnitřní prázdnoty; opuštění veškeré naděje; strach z kompletního mentálního a fyzického kolapsu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Kaštanovník setý pomáhá, když je vše černé a zdá se, že není cesty ven. Znovu uvidíte světlo na konci tunelu a objeví se naděje na lepší příští.

 

  • Snědek okoličnatý

Kdy užívat: Krátko- / dlouhodobý šok a jeho následky.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Snědek okoličnatý  pomáhá usnadnit trauma ze šoku – buď náhlé nebo zpožděné –, které by jinak mělo krátkodobé, možná i dlouhodobé následky pro vaši emoční stabilitu. Je prvořadou esencí, pokud se potřebujete vyrovnat s velkou ztrátou, například pokud truchlíte. V takových případech vás opět postaví na nohy.

  • Vrba žlutá

Kdy užívat: Zahořklost; sebelítost; víra, že je s vámi jednáno nečestně; obviňování ostatních za to, co se vám děje; nedostatek naplnění; pocit, že nedostáváte, co si zasloužíte; nekonečné kritizování a stěžování si na cokoliv.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užívání esence vám pomůže cítit se méně zahořkle, budete optimističtější a zjistíte, co vám může přátelství a společnost nabídnout.

 

  • Dub letní

Kdy užívat: Pocit opotřebení  a vyčerpání mysli, těla i ducha, kdy však nadále pokračujete, aniž by jste si stěžovali; ignorování přirozených podmětů k odpočinku; snaha neukázat únavu nebo slabost; velká snaha za hranicí vlastních sil.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Nabitím vnitřních baterií vám esence pomůže obnovit sílu k překonání nástrah života. Také vám pomůže zvýraznit pozitivní kvality odolnosti, důvěryhodnosti, neotřesitelnosti a selského rozumu. Budete schopni nastavit rozumné hranice vašeho snažení a dovolíte si odpočívat.

 

  • Planá jabloň

Kdy užívat: Pocit fyzické a mentální nečistoty; pokud shledáváte chyby na svém vzhledu; přílišné zaujetí detaily; obsesní chování jakéhokoli druhu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Planá jabloň funguje tak, že ve vás podpoří pozitivní kvality. Pomůže vyřešit vnitřní disharmonii, kterou trpíte.