Přehled esencí

Sedm základních skupin

Strach, Nejistota, Nedostatek zájmu, Osamělost, Přecitlivělost, Beznaděj, Přehnaná úzkost
 

STRACH

Kejklířka skvrnitá

Kdy užívat: Specifické, identifikovatelné strachy úzkosti. Lidé v negativních kejklířových stavech se bojí drsného a okolního světa, ale obvykle si nechávají svůj strach pro sebe. Často se bojí společenského styku a jsou schopni podniknout vše, aby se mu vyhnuli.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Kejklířka vám pomůže vzdorovat vašim obavám i úzkostem a vyrovnat se s nimi. Rovněž zlepší vaši schopnost porozumět ostatním, zejména těm se stejným problémem.

Jírovec  pleťový

Kdy užívat: Přehnané obavy o ostatní. To zahrnuje rovněž přehnanou péči a ochranitelský syndrom, pokud jste zřetelně nesobečtí. Máte tendenci neustále varovat děti, aby na sebe dávaly pozor.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Jírovec pleťový obnoví schopnost vyzařovat spíše pozitivní než negativní myšlenky a pocity. V případě nutnosti vám umožní zachovat si chladnou hlavu, takže budete mít situaci pod kontrolou jak duševně, tak fyzicky.

Topol osika

Kdy užívat: Vágní bezdůvodné strachy, náhlá úzkost útočící bez zjevného důvodu, noční můry které nedávají smysl, když se je snažíte vysvětlit.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pomůže zredukovat pocit strachu. Rovněž pomůže nastolit vnitřní uklidnění díky uvědomění si faktu, že existuje cosi významnějšího a pozitivnějšího k čemu se lze obrátit, což nám zprostředkuje pevnější kontakt s realitou.

Devaterník penízkovitý

Kdy užívat: Extrémní strach, hrůza, panika. Tyto nemusí být vždy racionální, ale každopádně jsou velmi reálné. Rovněž pokud jste pronásledováni strašidelnými sny, halucinacemi nebo pokud trpíte náhle se objevující úzkostí při setkání s fyzickými nebo psychickými krizovými situacemi.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Devaterník penízkovitý byl Bachem popsán jako „lék nouze“, který rychle působí a přináší výsledky. Aby nás osvobodil od strachu, znásobí rezervy nervové energie a stimuluje vnitřní rezervy odvahy, podpoří přehoupnutí nálady od silně negativní k silně pozitivní.

Myrobalán třešňový

Kdy užívat: Strach ze ztráty sebekontroly nad vlastními činy a jejich následky, strach z ublížení sobě i jiným, sebevražedné myšlenky, nedostatek emocionální kontroly s projevy vzteku násilí a hysterie.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Myrobalán třešňový pomáhá zmobilizovat vnitřní rezervy mírumilovnosti, čímž vám pomůže omezit duševní napětí charakteristické pro negativní myrobalánový stav. Tím vám pomůže získat základní kontrolu nad pocity, návaly a výbuchy, které vás trápí.

 

NEJISTOTA

Rožec

Kdy užívat: Nedůvěra ve vlastní úsudek a vlastní rozhodnutí; potřeba schválení od ostatních; neustálé dotazování o radu, nejisté, měnící se a nerozhodné názory.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Rožec nám pomůže být sebevědomější, takže se začnete učit důvěřovat vlastní intuici a budete schopni stát za svými rozhodnutí.

Chmerek roční

Kdy užívat: Neschopnost učinit rozhodnutí, přelévání od jedné věci ke druhé, nejistota, neschopnost věřit osobnímu úsudku, výkyvy nálad, neklidná mysl.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Chmerek podporuje rozhodnost, umožňuje zvládnou nejistoty a napomáhá ke klidným racionálním rozhodnutím. Jeho používání zlepší vaši schopnost soustředit se a rozhodnout. Posléze zjistíte, že jste mentálně flexibilnější a schopnější.

Hořec

Kdy užívat: Snadné odrazení i tím nejmenším nezdarem, nejistote díky nedostatku víry a sebedůvěry.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Hořec podporuje optimismus, dovoluje nebrat zřetel na negativní události v minulosti, které vrhají špatné světlo na současnost. Zvýšením vnitřního sebevědomí vám dá ujištění, které potřebujete k tomu, abyste uvěřili, že překonáte problémy a že nakonec budete úspěšní v čemkoliv, co podniknete.

Hlodáš

Kdy užívat: Hluboká deprese poté, co se něco pokazilo; přetrvávající malomyslnost, těžký pesimismus ztráta víry v lepší budoucnost.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Hlodáš obnovuje víru, dodává touhu znovu nastolit přirozenou emoční rovnováhu. Tím, jak vás vyvede z temnoty, vám pomůže získat sebedůvěru, budete pyšní na to, kdo jste a na to, čeho jste schopni dosáhnout.

Habr obecný

Kdy užívat: Pokud máte pocit, že vám schází síla ke splnění každodenních úkolů, odkládáte věci, máte těžkou hlavu, jste unaveni, bez životní síly, ráno vstáváte unavenější než jste večer uléhali.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Habr stimuluje mysl a zajistí vám, že budete mít čistou, chladnou hlavu. Posílením sebevědomí ve vlastní sílu vám pomůže dokončit jakoukoliv práci, která před vámi leží, i když se to na první pohled zdá nad vaše síly.

Sveřep větevnatý

Kdy užívat: Nespokojenost a nejistota kvůli neschopnosti určit správný směr v životě. Pocit nedostatku naplnění a neschopnost rozpoznat své schopnosti talent; pocit „ryby na suchu“, neschopnost dosáhnout vytoužených cílů.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Sveřep zlepší vaše identifikační a organizační schopnosti, pomůže stanovit jasné cíle, které budete schopni dosáhnout a naplnit.

 

NEDOSTATEK ZÁJMU

Plamének polní

Kdy užívat: Snění za bílého dne, neschopnost soustředit se, útěk před realitou; malý nebo žádný zájem o okolní svět, nedostatek vitality, zvýšená potřeba spánku, tendence omdlívat.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Lidé plaménku polního mají často umělecký talent a jsou tvořiví. Esence podporuje tyto tendence v rozvoji a rozkvětu. Umožní vám také zajímat se o okolní dění, o důležité věci, kterými můžete přispět do života jako celku. Jakmile bude vašim cílem zapojit se než raději stát mimo, získáte lepší porozumění aspektům svého života. Budete mistrem svých myšlenek a začnete si život užívat a žít ho naplno.

Zimolez kozí list

Kdy užívat: Neustálý pocit nostalgie; posedlé vzhlížení k minulosti a minulým úspěchům nebo štěstí; postrádání něčeho, co se nevrátí; neustálé odkazování na minulost a její zveličování; stesk po domově; pesimismus ohledně perspektiv přítomnosti a budoucnosti.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním léku vám pomůže žít v přítomnosti, i když zachováte spojení s minulostí. Získáte schopnost poučit se ze svých zkušeností, ale nebudete na nich posedle lpět.

Růže šípková

Kdy užívat: Pokud se nedaří najít zájem o život, nedostatek motivace, rezignace, zmeškávání příležitostí, odmítání snahy o změnu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence napomůže navrácení chuti do života. Skoncuje s pocity rezignace i s vaším smířením se s osudem.

Olivovník

Kdy užívat: Úplné duševní a fyzické vyčerpání; pocit opotřebovanosti a pocit, že vše vyžaduje příliš mnoho úsilí; hluboká vnitřní únava; velká potřeba spánku; neschopnost užít si každodenní život a jeho potěšení kvůli únavě.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence umožní zmobilizovat a obnovit vnitřní sílu a vitalitu. Jelikož budete schopni naslouchat svým vnitřním hlasům, zjistíte, že jste schopni vyrovnat se i s nejhoršími tlaky a požadavky.

Jírovec maďal

Kdy užívat: Přetrvávající obavy; vnitřní polemiky, které se zdají neřešitelné; neustálé se zabýváním se problémy a jejich příčinami; myšlenky, které se vracejí, i když vědomě děláte vše proto, abyste je vypudili z mysli.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence vám pomůže zklidnit se a dosáhnou objektivního pohledu na to, co se děje ve vaší mysli. Zastaví neustálé vyrušování nežádoucími myšlenkami, obnoví schopnost soustředit se a umožní užívat si obnoveného klidu mysli. Rovněž budete schopni užívat silu svých myšlenek konstruktivně.

Hořčice polní

Kdy užívat: Pocit intenzivního smutku, melancholie a deprese, který přichází a odchází bez zjevného důvodu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Dlouhotrvající stabilita, přetrvávající štěstí a vnitřní klid, který se zdá neotřesitelný a nemůže být snadno zničen. Lidé, kteří užívali esenci, vám řeknou, že pocit, který vyvolává, připomíná probuzení z temného, těžkého snu a vykročení ke světlu na konci tunelu.

Pupeny jírovce maďalu

Kdy užívat: Pomalost v učení i z opakovaných chyb zkušeností, opakování stejných chyb, problémy se získáváním zkušeností, neschopnost těžit ze zkušeností ostatních, nepoučení se z lekcí minulosti.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užíváním esence by vám mělo dodat schopnost analýzy a poučení se z událostí, činů a chování v minulosti. Umožní vám také odstup a získání nového pohledu na vaše vlastní zkušenosti i na zkušenosti ostatních.

 

OSAMĚLOST

Žebratka bahenní

Kdy užívat: Touha stáhnout se ze života, abyste si užili své vlastní společnosti; pocit nadřazenosti nad ostatními, ale zároveň izolovanost a osamělost, jelikož lidé si vaši rezervovanost vyložili jako známku egoismu a arogance.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Esence pomůže cítit se pohodlně, dá vám jistotu, že máte život ve svých rukou. Také vás podpoří v rozvoji otevřeného přístupu k ostatním, takže i oni vás budou vnímat jako vyrovnaného a nezávisle myslícího jedince. Budete se vidět jako poradce, který je schopen vytvořit pozitivní atmosféru nabitou klidem a sebevědomím.

Netýkavka žláznatá

Kdy užívat: Ve všech případech neklidu – pokud shledáváte nemožné snášet okolí – neschopnost dát ostatním šanci předvést se –  impulzivita hraničící s neslušností –  výlevy špatné nálady, které přejdou stejně rychle , jak přišly.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Stále budete rychle vstřebávat, ale lék vám pomůže získat citlivost, což znamená, že budete schopni používat své dary taktněji pro všeobecné blaho, než abyste brali věci do svých rukou a dělali unáhlené rozhodnutí. Rozvinete si schopnost porozumět a být klidný při prezentaci vizí a potřeb ostatních.

Vřes obecný

Kdy užívat: Přehnaná posedlost sebou samým –  potřeba mluvit neustále o sobě – tendence nudit ostatní –  pokud jste špatný posluchač – strach z osamění.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Léčivo vám pomůže dostat se z bodu, kdy prázdně tlacháte. Také vám pomůže soustředit mysl nejen na sebe. Místo toho získáte schopnost zajímat se o ostatní lidi a o vše, co se děje ve světě kolem vás.

 

PŘECITLIVĚLOST

Řepík lékařský

Kdy užívat: Vzrůstající obavy za veselou maskou; neschopnost sdílet obavy, úzkosti a problémy; vyhýbání se osamělosti a hledání útěchy ve společenských aktivitách; podceňování potíží při nemoci.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Řepík pomáhá relaxovat uvnitř, zlepšuje vaši schopnost jednat s problémy efektivněji. Je klíčem k nalezení vnitřního klidu a míru, takže můžete vidět svět s humorem a klidem mysli.

Zeměžluč lékařská

Kdy užívat: Nedostatek vůle odmítnou požadavky ostatních; pasivita, chabá vůle; nechat se sebou jednat jako s kusem hadru; nedostatek schopnosti stát za svou pravdou; potlačování vlastních práv a potřeb.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Zeměžluč vám pomůže dát se dohromady, když to potřebujete, a poznat, kdy dát a kdy ne. Upevněním vlastní osobnosti zjistíte, že jste schopni stát za svou pravdou a svými potřebami. Poznáte, že jste to vy sami, kdo je zodpovědný za váš život.

Ořešák královský

Kdy užívat: Pokud nemůžete učinit změnu, zaběhnou se do nové rutiny, vyrovnat se s velkou změnou v životě a jejími důsledky, nebo držet se toho, co jste rozhodli udělat, při konfrontaci s protichůdnými názory a jinými rušivými vlivy.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pokud se potřebujete přizpůsobit změně za daných okolností, životního stylu prostředí, pak vám léčivo pomůže držet se svých rozhodnutí v okamžiku, kdy byla učiněna a stát za tím, pro co jste se rozhodli.

Cesmína obecná

Kdy užívat: Žárlivost, agresivita, podezřívavost, závist, pomstychtivost, nenávist.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Cesmína vám navrátí schopnost být štědrými a vyjadřovat lásku k ostatním. Pomůže vám převést se nad podezřívavost a žárlivost, což jsou negativní cesmínové emoce, které se stejně jako ostatní mohou projevit výlevy agresivních nálad – a dávat lásku, i když není naděje, že bude opětována.

 

BEZNADĚJ

Modřín opadavý

Kdy užívat: Nedostatek sebevědomí; očekávání selhání; nedostatek touhy zkoušet; neschopnost spolehnout se na sebe; pocit, že nic, co dokážete se nemůže rovnat s tím, čeho dosáhnou ostatní.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Modřín vám zvedne sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti, dá vám schopnost překonat vlastní selhání a přijmout úspěch. Také vám dodá touhu zkoušet nové věci, místo abz jste nechali příležitosti unikat kvůli nedostatku sebevědomí.

Borovice lesní

Kdy užívat: Sebeobviňování; zaplavení pocity viny a bezcennosti; přebírání viny jiných; lpění na minulých chybách; neustálé analyzování vlastních skutků a shledávání neúspěchu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Pokud jste v negativním borovicovém stavu, pak se topíte v moři viny. Užíváním borovicové esence vám pomůže dosáhnou břehů v bezpečí. Je záchranným pásem, který vám umožní postavit se chybám a omluvit se jedině tehdy, když jsou opravdu vaše.

Jilm

Kdy užívat: Dočasné pocity nepatřičnosti a nedostatek sebevědomí; zahlcenou odpovědností; návaly beznaděje a vyčerpání způsobené přílišným zatížením.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Jilm pomůže zotavit vaši sebedůvěru a dá vám vidět věci z nadhledu. Odpovědní, důvěryhodní a sebejistí budete moci přijmout břímě odpovědnosti, aniž byste se pod ním prohýbali. Navíc si budete jisti, že pomoc je na dosah, kdykoliv ji potřebujete.

Kaštanovník setý

Kdy užívat: Pocit melancholie, hluboká muka a beznaděj, přesvědčení, že jste dosáhli hranic své odolnosti; pocit zatracení a vnitřní prázdnoty; opuštění veškeré naděje; strach z kompletního mentálního a fyzického kolapsu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Kaštanovník setý pomáhá, když je vše černé a zdá se, že není cesty ven. Znovu uvidíte světlo na konci tunelu a objeví se naděje na lepší příští.

Snědek okoličnatý

Kdy užívat: Krátko- / dlouhodobý šok a jeho následky.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Snědek okoličnatý pomáhá usnadnit trauma ze šoku – buď náhlé nebo zpožděné –, které by jinak mělo krátkodobé (možná i dlouhodobé) následky pro vaši emoční stabilitu. Je prvořadou esencí, pokud se potřebujete vyrovnat s velkou ztrátou, například pokud truchlíte. V takových případech vás opět postaví na nohy.

Vrba žlutá

Kdy užívat: Zahořklost; sebelítost; víra, že je s vámi jednáno nečestně; obviňování ostatních za to, co se vám děje; nedostatek naplnění; pocit, že nedostáváte, co si zasloužíte; nekonečné kritizování a stěžování si na cokoliv.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Užívání esence vám pomůže cítit se méně zahořkle, budete optimističtější a zjistíte, co vám může přátelství a společnost nabídnout.

Dub letní

Kdy užívat: Pocit opotřebení a vyčerpání mysli, těla i ducha, kdy však nadále pokračujete, aniž by jste si stěžovali; ignorování přirozených podmětů k odpočinku; snaha neukázat únavu nebo slabost; velká snaha za hranicí vlastních sil.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Nabitím vnitřních baterií vám esence pomůže obnovit sílu k překonání nástrah života. Také vám pomůže zvýraznit pozitivní kvality odolnosti, důvěryhodnosti, neotřesitelnosti a selského rozumu. Budete schopni nastavit rozumné hranice vašeho snažení a dovolíte si odpočívat.

Planá jabloň

Kdy užívat: Pocit fyzické a mentální nečistoty, pokud shledáváte chyby na svém vzhledu; přílišné zaujetí detaily; obsesní chování jakéhokoli druhu.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Planá jabloň funguje tak, že ve vás podpoří pozitivní kvality. Pomůže vyřešit vnitřní disharmonii, kterou trpíte.

 

PŘEHNANÁ STAROST O OSTATNÍ

Čekanka obecná

Kdy užívat: Vyžadujete čas a pozornost ostatních; držíte se emočních svazků, které již pominuly; činí vám potěšení neustále komentovat, opravovat a kritizovat; cítíte se trošku opomíjení, přehlížení a zranění; stáváte se rozčílenými  a zahořklými, pokud se vám nedostává lásky a pozornosti.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Léčivo pomáhá tím, že utlumí vaši samolibost a sobecké touhy. Namísto toho budete schopni rozdávat lásku ostatním bez očekávání  nějaké protihodnoty.

Sporýš lékařský

Kdy užívat: přílišná chuť do života a oddanost; posedlost vlastními názory s naprostým vyloučením názorů ostatních; smysl pro spravedlnost vedoucí k fanatismu; nadbytečná energie; přehánění věcí; vznik nervového napětí bez uvolnění.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Sporýš zvýší pružnost mysli, takže budete schopni zohlednit i názor ostatních, místo toho, co byste slepě obhajovali svůj vlastní. Pomůže vám to určit hranice snažení, takže si konečně budete moci najít čas na odpočinek a relaxaci.

Vinná réva

Kdy užívat: Dominance a nepružnost; snaha tyranizovat ostatní; ponižování ostatních a ignorování jejich názorů; nucení ostatních podrobit se vašim požadavkům.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Esence pomáhá vyvést do popředí pozitivní kvality révy. To znamená, že můžete plně využít přirozenou moudrost a respekt, který máte, abyste působili příkladem a ne silou.

Buk lesní

Kdy užívat: Nesouhlas s názory jiných; netolerance vůči jejich názorům a přáním; neustálá kritika ostatních a všeho, co dělají.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Esence vás podpoří v tom, abyste viděli v ostatních to dobré. Dá vám schopnost být tolerantnější a mít pochopení pro okolí. Až budete připraveni ostatním naslouchat, budete vnímat i to, co říkají. Budete s nimi konstruktivně pracovat, místo abyste trávili čas neustálou kritikou jejich domnělých chyb.

Skalní voda

Kdy užívat: Hrajete si na mučedníka; upíráte si i to nejmenší potěšení v životě; trestáte se za vychýlení z předurčené stezky.

Čeho by měla léčba dosáhnout: Esence podporuje flexibilitu myšlenek. Dodá vám schopnost užít si života klidným způsobem, aniž byste se nějak odklonili od svých ideálů.

 Krizová esence má tyto složky

Snědek okoličnatý (na šok)
Devaterník penízkovitý (na hrůzu a paniku)
Plamének polní (na omdlévání a bezvědomí)
Netýkavka žláznatá (na duševní stres, napětí a neklid)
Myrobalán třešňový (na zoufalství a ztrátu sebekontroly)